Miks me seda projekti teeme?

COVID-19 pandeemia tõi esile keskkooliõpilaste vaimse tervise tugevdamise olulisuse. Kuigi kõik ühiskonnarühmad olid mõjutatud tõsiste vaimse tervise mõjudega, tundusid lapsed ja noorukid eriti haavatavad ja kannatasid pandeemia tingimustest ja vajaduste edasilükkamisest pikema aja jooksul tingitud suuremalt (1). Kuigi teaduslikud uuringud on veel pooleli (2), hoiatavad psühholoogid ja pedagoogid COVID-19 pikaajalise mõju eest õpilaste, eriti nende, kes olid juba enne pandeemiat ohustatud, vaimsele tervisele (3). Seega jääb gümnaasiumiõpilaste vaimse tervise kaitsmise ja edendamise väljakutse ka pärast pandeemiat. SENSE on suunatud koolivaldkonna Erasmus+ prioriteedile, andes õpetajatele piisavad vahendid, et võimaldada kõigil õppijatel, eelkõige õpilastel, kelle vaimne tervis ja heaolu on ohus või ohustatud, olla koolis ja elus edukas.
 1. https://www.uke.de/kliniken-institute/kliniken/kinder-und-jugendpsychiatrie-psychotherapie-undpsychosomatik/forschung/arbeitsgruppen/child-public-health/forschung/copsy-studie.html
 2. https://lernencovid19.univie.ac.at/
 3. https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2021

Missiooni avaldus

Teha vaimne tervis ja heaolu nähtavamaks.

 • Suurendada vaimse tervise alast kirjaoskust.
 • Muuta suhtumist ja vähendada häbimärgistamist.
 • Teha abi otsiv käitumine tõenäolisemaks.

Millised on projekti üldeesmärgid?

SENSE soovib luua täiendkoolitusi, et anda gümnaasiumiõpetajatele teadmised, ressursid ja oskused, mis on vajalikud selleks, et edukalt pakkuda õpilaste vaimse tervise alumise edendamise, ennetamise ja varajase sekkumise võimalusi. Õpetajate asjakohane professionaliseerimine parandab õpilaste tingimusi edukaks osalemiseks kooli- ja ühiskonnaelus, mis omakorda loob parema aluse täisväärtuslikuks täiskasvanu- ja tööeluks.

SENSE konsortsium, kuhu kuuluvad partnerid Saksamaalt, Austriast, Belgiast, Hispaaniast ja Austriast ning mida juhib Kölni Ülikool, täidab oma eesmärke järgmiselt:

 • Analüüsides, kuidas gümnaasiumiõpetajad saavad hinnata, säilitada ja tugevdada õpilaste vaimset tervist.
 • teadlikkuse tõstmise ja teavitamise brošüüri koostamine.
 • Töötatakse välja täiendkoolituse formaadid ja tööriistakast.
 • käivitades laiaulatusliku kommunikatsioonistrateegia, et edendada projekti ning vaimse tervise ja heaolu teemat koolis.
 • Professionaalset projektijuhtimist rakendada.

Millised on projekti kavandatud tulemused?

SENSE töötab välja 3 põhitulemust inglise, saksa, hollandi, hispaania ja eesti keeles:

SENSE brošüür

Eelkõige õpetajatele suunatud infobrošüür, mis sisaldab lühidalt ja kokkuvõtlikult teavet vaimse tervise kohta keskhariduse kontekstis.

SENSE tööriistakast

Klassiruumis kasutamiseks mõeldud vaimse tervise tööriistakast, mis sisaldab materjale ja meetodeid klassiruumis kasutamiseks.

SENSE kursus

Keskkooliõpetajatele mõeldud täiendkoolituskursus, mis toimub nii näost-näkku kui ka veebipõhiselt.

Scroll to Top
Skip to content